هوژە/huje: ن:[ دەنگ] دەنگی گژەی با.

هاژ و هوژ/haj û huj: نتـ:[ دەنگ]

.

.

________________________

هوژە/huje: ن:[ ڕوو] ئەسترێلكگیائەسرێلك : esrêlk، گیاجرێش _ چريش، خوژە : xuje، زرێچ، سترك، سرێش _ سرێشمه _ شريس، شرێز _ شريژ، شیڕێز، کولك : kûlik، گوولك : gûlik گیایەکی کوێستانیی یە و سەرەتای بەهار سەوز دەبێت و چەند مانگان دەوام دێنێت، گەڵای باریک و سێ کوزە و و درێژیان لە 30 تا 40 و پانیەکەشیان لە یەک تاکوو 2 و نیو سانیتمیتر دەبێ و نێوقڕۆڵە.  خوژە یەکێک لە گیا خۆڕستەکانی چیاکانی کوردستان و سەر بە له‌ تیره‌ی “سوێسنیه‌کان ” Liliaceae ە. . گوڵەکانیشی زەرد و هێشوویین و لە 10 تاکوو 30 سانیتمیتر هێشووەکانیان درێژە.  جۆرێكە لە لالە [ لا : eremurus persicus]

.

.

.