جێلاتین/cêlatîn: ن:[ كیمیـ] جەلاتین : ماددەیەكی نیمچە ڕەق و ئاوونە، هەندێك جار ڕەنگە سروشتییەكەی بەرەو زەرد دەڕوانێت، بێبۆن و چێژە، تێكەڵ بەئاوی گەرم دەكرێت لەگەڵ شتی تردا یان بەتەنها، كە پاش ئەوەی ولوولەیی و تونددەبێت. بۆ خۆی ماددەیەكی پرۆتین ییە، لە كۆڵاجینی ئێسكی گا و پێستی بەراز دەردەهێندرێت. ئەم ماددەیە بۆ خۆراک، دەرمان و كەرەستەی ئاڕایشت سوودی لێوەردەگیرێت.[ ئینگـ : Gelatin]

جێلاتینی وارتن/cêlatînî wartin: ن:[ زیند] جۆرە جێلاتینێكە لە پاتی ناوكدا هەیە. [ ئینگـ : wharton’s jelly] .

کێڵگەی جەلاتین/kêľgey celatîn: نتـ:[ کێلگەی+ جەلاتین( جێلاتین)] کێلگەی جێلاتین. [ ئینگـ : gelatin culture]{ پەزیشکی، ل، 101}. 

.

.

.

.