ئاڕایشت/ařayišt: ن:[ فار: ئارایی( ئاراییدن)+ ش+ ت) وه‌ هاتووه‌ یا له‌ [ پهـ : ئاڕاستن‌]]

1- جوانکاری : ته‌داره‌کی خۆجوانکردن( سووراو، سپیاو، کڵ، وه‌سمه‌و …. . هتد).

2- جوانی، ته‌نته‌نه‌، ڕێکوپێکی شتێک یا که‌سێک.

3- ڕازاندنه‌وه‌.

{ چیشیه‌ن ئاراییش سه‌رتاوه‌ دامان || مه‌ر خاڵۆم وه‌عه‌زم سه‌رتان ئامان}{مه‌وله‌وی}.

 .

خۆئاڕایشت دان/xo ařayištdan: کتپ:

1- خۆجوانکردن، خۆڕازاندنه‌وه‌، خۆتاس ولووس دان، ده‌ست به‌ خۆد هێنان.

:  به ‌حه‌وت قه‌ڵه‌م خۆ ئاراییشت دان. واتا خۆ جوانکردن به‌ حه‌وت ته‌داره‌کی جیاواز. وه‌ک( سووراو، سپیاو، کڵ، خه‌نه‌، وه‌سمه‌، خاڵی ده‌ستکرد، میل).

2- ده‌موچاوهه‌ڵگرتن.

ئاڕایشتدان/ařayištdan: کتپ: ئارایشتکردن.

ئاڕایشت کار/ařayišt kar: نفا:[ ئارایشت+ کار] جوانکار، سه‌رتاش.

ئاڕایشت کاری/ařayišt karî: نچ: هونه‌ری جوانکاریهونه‌ری سه‌تاشی.

ئاڕایشت که‌ر/ařayiŝt ker: نفا: ئارایشت گه‌ر:

1- ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشتکردن بێت.

2- ده‌م و چاو هه‌ڵگر( ڕوو، برۆ).

ئاڕایشت کراو/ařayišt kraw: ئانفا: جوانکراو، ڕازاوه‌.

ئاڕایشتکردن/ařayiŝt kirdin: کتپ: خۆ ئارایشت دان، ئارایشت دانییه‌کێکی تر، ڕازاندنه‌وه‌.

ئاڕایشتگا/ařayištga: نتـ: کۆگای ئارایشت.

ئاڕایشتگه‌ر/ařayištger: نتـ: ئه‌و که‌سه‌ی که‌ پیشه‌ی ئارایشتکردنی که‌سی تر بێت.

ئاڕایشتگه‌ری/ařayištgerî: ن: هونه‌ری ئارایشت دان.

.

.

.