تێسوو/têsû: نتـ:[ ڕوو][ كباك][ تێ+ سوو] توویس، تۆیسی، تۆیسوو، تێسوێ _ تیسوێ، تۆسی _ تسوێ ( هـ) : دۆری، دۆریە، كەربەش( كباك) : گیایەكی خۆڕسكی دڕكنە، بەتەڕی نێرتكەكەی دەخورێت، بۆ زگ ئێشە باشە. سەری نێرتكەكەی جەوی دەردەكات لەگەڵ قەندی بە برینان وەردەكرێ گۆشتی زیندووی پێدەهێنێتەوە، هەروەها شیرەی جەوییەكەی بۆ دروستكردنی مەرەكەب كەڵكی لێوەردەگیرێت، بنەكەشی دەكرێتە ئەسپۆن.[ Bot : Silybum marianum].
:: هەردوو رووەکی گوێنی و تێسوو خۆراکی سەرەکیی مێشهەنگن.

{

ده‌ڵێن ڕۆژێک باڕه‌که‌وێک، به‌دایکی گوت : توخوا دایه‌
چێڕۆکی ترساندنی من، هه‌تا که‌نگێ دوایی نایه ؟‌
به‌ستێن ‌‌و سه‌رچۆمێک نه‌ما، باڵێکی پێداڕانه‌که‌م
چ گڕاڵک ‌‌و تێسوو نه‌مان، که‌ سه‌ریان ده‌بن ڕانه‌که‌م

}{ حامیدرەشیدی زەرزا }

تێسووەبزنە/têsuwebizne: نتـ:[ ڕوو] توێسییە بزنانە، جۆرێ توێسیی لاسك بارێكی سپی واشە.

تێسووە كەرانە/têsuwekerane: نتـ:[ ڕوو] توێسییە كەرانە، جۆرێ توێسیی لاسك ئەستووری سپی واشە.

تێسووەگایە/têsuwegaye: نتـ:[ ڕوو] توێسییە گایە، جۆرێ توێسییە لاسكەكەی پاك دەكرێت و دەخورێت، زۆرخۆشە و تامی کۆریاندۆ ( جەعفەری) و گێزەر دەدات.

تێسووێ/têsuwě: نتـ:[ ڕوو][ تێ+ سوو+ێ] گیایەكی دڕكدارە.

.

.

.

.