ماسی مانتا/masî Manta: نتـ:[ ماسی+ مانتا] شەیتانی دەریا، ئەمانیش دوو جوورن، یەکەمیان مانتای ئالفرێدی : Manta alfredi یە لە دەریاکان دەژێت پانایەکەی دەگاتە 5.5 مەتر یان (18 پێ). دوومییان مانتای بیرۆستریس : Manta birostris ـە لە زەریا گەورەکان دەژێت پانایەکەی دەگاتە 7 مەتر یان (23 پێ) یە.

.

.

.

.

.