دووپەلە/pele: نتـ:[ ڕوو][ كشت][ دوو+ پەلە]

1 – قنگاوڵە، سەوزبوون و ڕووانی گیا و دار، كە تازە سەری لە خاك هێنابێتە دەرێ و پەلی دەركردبێت.

2 – دووپەڕە : گیایەكی بەهارییە سووردەكرێتەوە بۆ ڕەوانی دەخورێت، كەمێك بەرز دەبێتەوە و گەڵاشی وەهی بەهێ دەچێت.

.

.

.

.