باسترمە/bastirme: ن:[ خوار][ تور: باستورمە ] باسترمە، باسورمە، كاڵباس : گۆشتی قیمەی سوێركراوی بەبەهارات كە لەڕیخۆلەدا ئاخێندرابێت.

باسترومەی ترۆزی/bastirmey tirozî: نتـ: [ خوار] قوڵكە : ترۆزی قاش دەكردێت و ترش و سماقی بەسەردا دەكەكرێت، لەگەڵ دڕۆشاوی تەماتەو رۆن و خوێ دا لێدەندرێت.

.

.

.

.