گۆترە/gotire: ن:[ ئاب][ ماف] بریە : نرخی شتێک بەبێ كیشان، پێوان و ژماردن یان هیچ جۆرە ئەندازە گرتنێک.

گۆترەکاریی/gotirekarîy: نچ:[ ئاب] لاتار، لاتەریی. : کڕین و فرۆشتنی شت بە گۆترە. { خاڵ، ب 3 ، ل، 179 , 229}

.

لە گۆترە/le gotire: نتـ: لە بڕیە.{ گیو، ل، 817},

.

.

.

.