بڕنووتی/biřnǔtî: ن:[ تور: بورون ئۆتی: ( گیای لووت)] برمووت، سعوتی : هەندێ داودەرمانی بۆنخۆش تێكەڵ دەكرێت بە پتەوە بەرلووتی هەڵدەدەن، مرۆڤ بە پشمین دەخات و بۆرە( كەیف)ێك لە سەر ساز دەكات.

{ تێبـ : هەتا كۆتای ساڵەكانی شەستیش هەر باوبوو}.

.

.

.

.

.

.