چەخماخ/čexmax: ن:[ فیز] برووسک _ برووسکە، چەخماخەی هەور.

چەخماخە/čexmaxe: نتـ:[ هـ] برووسکە، بریسکە.

چەخماخەی ئاسمانێ/čexmaxey asmanê: نتـ: برووسکەی ئاسمانێ.

.

.

________________________

چەخماخ/čexmax: ن: چەرخ، چەقنەق.

چەخماخەدان/čexmax: نتـ:[ چەخماخ+ ئە+دان] ئاگرهێنان،  ئاویرئاورڎەی،  

چەخماخی جغارە/čexmaxî ciẍare: نتـ:

بەردی چەخماخ/berdî čexmax: نتـ: چەقنەق : چشتێكە پڵیتەی تێهەڵدەكێشرێت وە جۆرە بەردێكی تێدەخرێت و ئاگری پێدەكرێتەوە ئەستێ و بەرد.

.

.

_____________________

چەخماخ/čexmax: ن:[ كباك] ئارپەشك، میلی تفەنگ، ماشە. پاشماشە(ڕۆژ).

چەخماخەی تفەنگ/čexmaxey tifeng: نتـ: بەرتفك، مقەنەزمە.

چەخماخەی چەك/čexmaxey ček: نتـ: پاشماشە، پاشكەوان : پارچەیەكە لە تفەنگ كە فیشەكی پێ فڕێ دەرێتە دەرەوە.

چەخماخەی چەكان/čexmaxey čekan: نتـ: پاشكەوان : فیشەك فرێدەری تفەنگ و دەمانچە.

چەخماخچی/čexmaxčî: نچ: چەخماخسازی.

چەخماخچێتی/čexmaxčêtî: نچ: چەخماخسازی.

چەخماخساز/čexmaxsaz: ئانفا: چەخماخچی : كەسێكە تفەنگ و دەمانچەی دروست كات یان چاككاتەوە.

چەخماخسازی/čexmaxsazî: نچ: چەخماخچێتی : ئەوەی پەیوەندی بە هونەری دروستکردنی چەخماخسازییەوە هەبێت.

.

.

.

.