چەخماخ/çexmax: ن:[ فیز] برووسک _ برووسکە، چەخماخەی هەور.

چەخماخە/çexmaxe: نتـ:[ هـ] برووسکە، بریسکە.

چەخماخەی ئاسمانێ/çexmaxey asmanê: نتـ: برووسکەی ئاسمانێ.

.

.

________________________

چەخماخ/çexmax: ن: چەرخ، چەقنەق.

چەخماخەدان/çexmax: نتـ:[ چەخماخ+ ئە+دان] ئاگرهێنان،  ئاویرئاورڎەی،  

چەخماخی جغارە/çexmaxî ciẍare: نتـ:

بەردی چەخماخ/berdî çexmax: نتـ: چەقنەق : چشتێكە پڵیتەی تێهەڵدەكێشرێت وە جۆرە بەردێكی تێدەخرێت و ئاگری پێدەكرێتەوە ئەستێ و بەرد.

.

.

_____________________

چەخماخ/çexmax: ن:[ کباک] ئارپەشک، میلی تفەنگ، ماشە. پاشماشە( ڕۆژ).

چەخماخەی تفەنگ/çexmaxey tifeng: نتـ: بەرتفک، مقەنەزمە.

چەخماخەی چەک/çexmaxey çek: نتـ: پاشماشە، پاشکەوان : پارچەیەکە لە تفەنگ كە فیشەكی پێفڕێ دەرێتەدەرەوە.

چەخماخەی چەكان/çexmaxey çekan: نتـ: پاشکەوان : فیشەک فرێدەری تفەنگ و دەمانچە.

چەخماخچی/çexmaxçî: نچ: چەخماخسازی.

چەخماخچێتی/çexmaxçêtî: نچ: چەخماخسازی.

چەخماخساز/çexmaxsaz: ئانفا: چەخماخچی : كەسێكە تفەنگ و دەمانچەی دروست كات یان چاككاتەوە.

چەخماخسازی/çexmaxsazî: نچ: چەخماخچێتی : ئەوەی پەیوەندی بە هونەری دروستکردنی چەخماخسازییەوە هەبێت.

.

.

.

.