باڵتە/baľte: ن:[ کەرەستە][ كباش، ل] بیوور، تەشوێ، تەور، تەڤر، بڤر( كباك)، تەشوو : پاچی دووسەر : ئاسنێكی مۆدەداری دەم پانی تیژە، دەسكەی لە دار دروستدەكرێت داری پێدەتاشڕێت.

.

.

.

.

.