به‌ردۆ/berdo: ن:[ کەرەستە] مه‌ڕکه‌ڕه‌نی، گادۆشکه :‌ به‌ردۆ هه‌ر وه‌ك سوێنه‌ وایە،‌ به‌ڵام قووڵتر، زیاتر له‌ گوڵدانێکی گه‌وره ده‌چێت. کاتێك مه‌شکه‌ژه‌ندن کۆتایی دێت دۆ و به‌ره‌مه‌شکه‌ی تێدا به‌تاڵده‌که‌ن. بۆ دۆشینی مانگایش که‌ڵکی لێوه‌رده‌گرن.

.

.

.

.

.

{ عمر فارووقی}