بانبانک/banbanik: ن:[ رۆژک، مكـ][ زیند] ڕسک، بانەوانک، ڕستی : گیاندارێكی كێوییە لەشێوەی سمۆرە، دەستەكانی لەقاچی كورتترن، بەگوێرەی وەرز ڕەنگی دەگۆڕێت، كەوڵەكەی بۆگەڵێک شت دروست كردن بەکاردێت وەک بەرگەكاڵان. لە زمستاندا ڕەنگی سپی و جوانە بۆیە ڕاوكەر ڕاوی زیاتر دەكەن، لە نێو مێرگ و كەڵەكە بەردان دەژێت.[  Zoo : Herpestes].

.

.

.

.