بەبەخت/bebexit: ئانتـ:[ بە+ بەخت] بەشەنس.

.

شێوەزاری   پڵه‌ی چه‌سپیو : positiv       پڵه‌ی به‌راووردی : komperativ        پڵه‌ی باڵا : superlativ
 كرمانجی باكوور بەبەخت  تر ترین
 كرمانجی ناوەند و باشوور بەبەخت  تر ترین
 هەورامی بەبەخت  تەر تەرین
   ئاوه‌ڵناوه‌ ساده‌   ئاوه‌ڵناوی به‌رتر ئاوه‌ڵناوی به‌رترین

.

:: بەبەختت بارێت. (ئد) بەکچان دەگووترێت: شوویەکی چاک بکەیت و گوزەرانێکی خۆشت هەبێت.

:: گێلی بەبەخت.

بەبەخت بوون/be bextbûn: کتن:[ بە+ بەخت+ بوون] بەشانس بوون، بەخت هەبوون، لەسەربەخت بوون.

:: ئەگەر موو بەبەخت ئەبوو، بزن لەسەر تەخت ئەبوو.{ کاوە}

:: ئەگەر موو بەبەخت ئەبوو، کەچەڵ بەدبەخت ئەبوو..{ کاوە}

بەبەختترین/bebexttirîn: ئانتـ:[ بە+ بەخت+ ترین] بەشانسترین.  

:: بەبەخت ترین کەسەکانی جیهان

.

.

.

.

.