بیش¹/bîŝ: ئان، ف:

1 – بێشە.

2 – رۆنی، دانیشە، بنیش. 

3 – مێشە، دەحل، لێری.

.

.

_____________________

بیش²/bîŝ: ن:[ ڕوو][ پهـ : بێش] گیایەکی خۆڕسکی چەند ساڵەیە، هەتا گەز و نێوێک بەرزدەبێتەوە، گەڵاکانی گڕنی گڕنین، گوڵەکانی وەنەوشەیین و شێوەی گوڵە مەیموونە دەدەن، بنەکەی ڕەق و پتەوە، گیایەکی ژەهراویییە، مرۆڤ بیخوات دەیکوژڕێت.[ Bot : Aconitum Napellus ]

.

.

.

.

.