بیمە/bîme: ن:[ ئاب][ هند : بیما ( زەمانەت)][ رۆژک، سنـ] سیگۆترە، دابین : پەیمان و بەڵێن، نامەیەک دەنێوان کەسێک و یانەیەک، کەسێک گیان، ماڵ و منداڵ و کەرەستەی خۆی بەدانی پارەیەکی مانگانە لە دەست قەزاو بەڵا، بەم یانەیە دەسپێرێت و هەر کات زیانێکی لێکەوت، بەهای زیانەکە وەردەگرێتەوە.

.

.

.

.

.

.