سوود/sûd: ن:[ ئاب][ پهـ : sut] بارە، بەرخووەر، بەهرەک، بەير، بێر، پارمەند( زا)، تەوش، چەخش، زەرۆلە، سوو، سووت، فايدە، فاييە، فەڕ، فەيدە، فێدە، قازان، قازانج، قازانی قانجاز، قانزاج، قەزانج،  کەراو، کەلک _ کەڵک، گوێچ، لۆتم، هاڤل( کباک) : ئەو بڕە دراوەی لەپاش تێچوون و وام( قەرز) لە تەرازووی دارایی دەمێنێتەوە.[ ئینگـ : advantage, avail ,benefit, gain ,profit , Utility ]

سووڎ/sûđ: ن:[ هـ] سوود.

سوودەمەند/sûdemend: ئان:[ کباک] سوودمەند، قەنج، کێرا _ کێرهاتی، نوژدار.[ ئینگـ : useful]

سوودبەخش/sûdbexiş: ئانتـ:[ ئاب] .[ ئینگـ : beneficial]

سوودبەخشین/sûdbexişîn: کتن:[ ئاب][ سوود+ بەخشین] بارەدان، پارمەندبوون( زا)، بەدۆبوون، بەکەلکبوون _ بەکەڵکبوون، بەهرەپێدان، بەهرەدان، خێردان، خێرکردن، دەرامەت هەبوون ، دەرامەدهەبوون، سووددان، قازانج دان، قازانج گەياندن، نەهفاندن، هاڤلکرن.

سوودبەخشی/sûdbexişî: نچ:[ ئاب] پارمەندی.

سوودبردن/sûdbirdin: کتپ:[ ئاب] بارەوەرگرتن، بەهرەديتن، بەهرەگيرکەوتن، بەهرەگيرهێنان، بەهرەمەندبوون، خەيرکردن، خێرديتن، خێرديەی، خێرکردن، خێرکەردەی، خێرلێکردن، سوودوەرگرتن، ڤەبرن، قازانج بردن، قازانج کردن، قازانج کەردەی، کەلکوەرگرتن، کەڵک وەرگرتن، گادان.

سوودپەرست/sûdperist: ئانفا: بەهرەپەرست، قازانج پەرست، قازانجەکی، قازانج ويست، هەربەدوای قازانجی خۆدا، هەلپە رست.

سوودگەیاندن/sûdgeyandin: ن:[ ئاب] قازانج گەیاندن.

سوودلێوەرگر/sûdlêwergir: ن:[ ئاب] قازانج لێوەرگر.

سوودلێوەرگرتن/sûdlêwergirtin: کتپ:[ ئاب] بەکار‌هێنان.

سوودلێوەرنەگرتن/sûdlêwernegirtin: کتپ:[ ئاب] بەکارنەهینان.

سوودمەند/sûdmend: ئان:[ کباک] ئادان، بەبەهرە، بەخێر، بەسوود، بەفايدە، بەقازانج، بەکارهاتگ، بەکەڵک، بەهرەدار، بەهرەدەر، بەهرەوەر، پڕسوود، پڕقازانج، خێرئەوەدەر، خێردەر _ خێردەرەوە، دابەر، زۆربەسوود، سووددار، سوودمەن، فەڕدار، قازانج دەر، کێراتی : شایانی بەکاربردن. یان میراتگر.[ ئینگـ : beneficiary]

سووڎمەنڎ/sûđmenđ: ن:[ هـ] سوودەمەند، سوودمەند، کارایی، کاریگەری.[ ئینگـ : Efficinecy ]

سووڎمەنڎ بییەی/sûđmenđ bîyey: کتن:[ هـ] سوودمەندبوون، قازانج بەرزبوونەوە، قازانج کردن.

سووڎمەنڎکەرڎەی/sûđmenđ kerđey: ن:[ هـ] سوودمەندکردن.

سوودمەندی/sûdmendî: نچ:[ ئاب] بەقازانجی. بەکەڵک بوون، دڵخوازی.

سوودمەندیتی/sûdmendîtî: نچ:[ کباک] هاڤلیتی، کیرهاتیتی.   

سووڎوەر/sûđwer: ن:[ هـ] سووتخۆر، سوودخۆر، سەڵەفخۆر، قەبال، مردەخۆر.

سووڎوەری/sûđwerî: نچ:[ هـ] سوودخۆری.

سوودوەرگرتن/sûdwergirtin: کتن:[ ئاب] کەڵک وەرگرتن. قازانج وەرگرتن.

سوود و زیان/sûd û ziyan: نتـ:[ سوود+ و+ زیان] ژمێریاری قازانج و زەرەری ساڵانەی دامەزراوێک، ڕێکخراوێک يان کۆمپانیایەک کەبەپێی ياسای ژمێرياری دەردەچێت.  

سوودی پەتی/sûdî petî: نتـ: سوودی ڕووت : خێری پەتی، خێری تايبەت، سوودی تايبەت، قازانجی پەتی، قازانجی تايبەت، قازانج پاش لێده رکردنی هەموو بڕی تێچووەکان ( وەک : کڕين، ڕاگوێستن، کرێ و….)،

سوودی تێکڕایی/sûdî tekřayî: نتـ: سەراپای سوود.

سوودی دارایی/sûdî darayî: ن:[ ئاب]

سوودی ڕادەدەر/sûdî řadeder: نتـ:

سوودی مێکانیکی/sûdî mêkanîkî: نتـ: سوودی ئامرازی : بریتییە لە ڕێژەی نێوانی ئەو هێزەی کە دەچێتە ئامرازێکەوە، وە ئەو هێزەی کە لێی دێتەدەرەوە؛ واتا ڕێژەی نێوانی ئەو هێزەی کە ئاراستە دەکرێتە سەر ئامرازەکەو، ئەو هێزەی کە ئامرازەکە پەیدای دەکات و سوودی لێوەردەگرێت. [ ئینگـ : Mechanical advantage]      

بەسوود/be sûd: ئاکتـ: بەقازانج، بەهرەدەر، پڕبەهرە، خێردەرەوە، خێرەودا، سووددەر، سوودهێنەر.

ب سوودی/bi sûdî: ئاکتـ:[ کباک] [ ئینگـ : usefully]

ب بێ سوودی/bi bê sûdî: ئاکتـ:[ کباک] ب بێ هاڤلی.[ ئینگـ : uselessly]

بێسوود/bêsûd: ئانـ:[ کباک][ بێ+ سوود ] بەرباد، بێ تەوش، بێ فەیدە، بێ کێر، بێ هاڤل، پارەنەکرن، تەوەکەل، زەهی، ڤالاچو، قەلس.[ ئینگـ : useless]{ قاموسا سەلاحەدین، ل، 1089}. 

وەسوودهێنان/we sûd hênan: کتپ:[] وەبەرهێنان. 

وەسوودهێنانی زەوی/we sûd hênanî zewî: کتپ:[] وەبەرهێنانی زەوی. 

وەسوودهێنانی کاتی بۆشی/we sûd hênanî katî boşî: کتپ:[]

.

.

.

.