بەستەوانی/bestewanî: ن: بەستەوانی، ئووبه‌ن ( ل)، باژیڵە  _ باژەڵە ، چورکەپییچ( کهـ)، میزگیران : بەهۆی تەسکی بۆری میزەوە یان ئاوسانی پرۆستات و دروست بوونی دوومەڵ و هەبوونی بەردی میزوە. [ ئینگـ : uro dialysis, uro schesis].

.

.

.

.

.

.