برین/birîn: ن:[ نخ] چۆییی، زام، زەخم، قەشفووس، کۆڤان، کوول : شتێکە بەسفتوسوێیە لە لەشی گیانداردا پەیدا دەبێت، وە دەم دەکاتەوە.[ ئینگـ : Ulcer ، Wound].

: برینی ساکار

: برینی تێکەڵاو

: برینی کوتراو  

بریناڕەش/birînareş: نتـ:[ نخ][ کباک][ برین+ ئا+ ڕەش] تیراوێ _ تیراوی، خۆره، كانگرێن، قانقاریا : مردنی شانه‌ی له‌ش بەهۆی نه‌گه‌یشتنی خوێن، نەخۆشییەکە کە لە مرۆڤ دەدات بە برینێکی ئەستەم خۆ دەردەخات و هۆیەکەی باسیلێکە کە مرۆڤ ئەم نەخۆشییە لە مەڕ دەگرێتەوە.[ ئینگـ : Gangrene].

برین پێچ/birîn pêç: نتـ:[ برین+ پێچ( پێچان، پێچاندن)] پڕستار، برینساز، سارغی. : ئەوەی برین تیماردەکات و دەیێپچێت.

برین پێچان/birînpêçan : کتن:[ برین+ پێچان] برین تیمارکردن، برین دەرمانکردن.

برین پێچاندن/birîn pêçandin: کتن: برین تیمارکردن، برین دەرمانکردن.

برین خۆش بوونەوە/birîn xoŝ bûnewe: کتن: چاکبوونەوەی برێن، ساڕێژبوونەوەی برین.

بریندار/birîn dar: ئانتـ:[ برین+ دار]

1 –  ئەنگاوتە، بیمار، چۆییدار، زامدار، زامار، : گیاندارێک کە برین بە جێگایەکییەوە هەبێت یان شوێنێک لە لەش کونی تێکەوتبێت بەبرینەوە. 

2 – داماو، ناساز، ناکۆک، ماندوو، ترم، پەڕۆش، تووچیاگ، مەلول.

برینداربوون/birîndarbûn: کتن:[ برین+ دار+بوون]

1 – پەیدابوونی برین لە شوێنێکدا. 

2 – بەشێوەیەکی مەعنەوی.

:: هەستی برین دار بوو، بووگتن.

بریندارکەر/birîndarker: ئانتـ:[ برین+ دار+ کەر( کردن)] 

1 – باڵندەی گۆشتخۆر. 

2 – پلارهاوێژ، تانەگر.

بریندارکردن/birîndarkirdin: کتپ:[ برین+ دار+ کردن]

1 – پەیداکردنی برین لە شتێکدا. زامدار کردن، کونکردن. 

2 – پلارتێگرتن، توانج تێگرتن، تانە تێگرتن.

برین دارێتی/birîn darêtî: نتـ:[ برین+ دار+ ئێتی] شێوەو ڕووخسار چۆنێتی برین.

برینداری/birîndarî: نچ:[ بریندار+ ی]

1 – بوونی جەستەیە بریندار. برینداری ڕیخۆڵە، برینداری گەدە. 

2 – ئەوەی پێوەندی بەبرینەوە هەبێت.

برینزاف/birînzaf: ئانتـ: نەشتەرگەر، نەژگەر، نژدار، برینگەر، برینکار.

برین ساڕێژبوونەوە/birîn sařêjbûnewe: کتن: برین چاکبوونەوە، چاکبوونەوەی برین.

برین ساڕێژکردن/birîn sařêjkirdin: کتپ: دەرمانکردن و چاککردنەوەی برین.

برینساز/birînsaz: نفا: برینپێچ.  

برینسازی/birînsazî: نچ: برین پێچی.

برینکار/birînkar: ئانتـ:[ برین+ کار ( کردن)] نەشتەرگەر، نژدار، بریگەر.

برینکاری/birînkarî: نتـ:[ برینکار+ ی] نەشتەرگەری.

برین کولانەوە /birîn kulanewe: نتـ:[ برین+ کولان+ ئەوە] بریناندنەوە.

برین کولاندنەوە/birîn kulandinewe: نتـ:[ برین+ کولاندن+ ئەوە]

1 – برینیی سارێژبوو هێنڕەوە ژان. 

2 – [ ئد] پەژارە وەبیرهێنانەوە. 

3 – هەست بریندارکردن سەر لەنوێ. 

4 – زویرکردن، سڵ کردن.

برینگەر/birînger: ئانتـ: نەشتەرگەر.

برینگەری/birîngerî: نچ: نەشتەرگەری.  

برین لێکردن/birîn lě kirdin: کتپ:[ برین+ لێ+ کردن] برین دار کردن

: وەبەرخەنجەرانی دا تا توانیمان دەستی بگرین هەژدە برینی لێ کرد.

.

.

.

.