بەلیەک/beliyek: ن:[ کهـ] بەلەک.

بەلیەکین/beliyekîn: ئان: بەلەکدار. بەبەلەک.

.

.

.

.