برنجداس/birincdas: نتـ:[ ڕوو][ برنج+ داس] بۆمارانە، بۆمادەران : گیایەکی خۆڕسکی چەند ساڵەیە، هەتا 70سم بەرز دە‌بێتەوە، ساقەتی درێژ و باریکە، گەڵاکانی گرنیگرنی هێشوویی سپی بۆنخۆشە و دەشت و مێرگەکان دەڕوێت. [ Bot : Achillea Pubescens].  

بۆ دەرمان کەڵکی ڵێوەردەگیرێت وەک : 

:: کوشتنی کرمی نێوزگ

:: بێوە‌سیری( مایەسیری)

:: دڵ ئێشە

.

.

.

.

.