پلوورە/pilûre: ن:[ هـ] پێتاگ، خەڵێف، شەڵخە، کوورەی هەنگانە : دووبارەی هەنگووین، کە شانەی تێدا لێدەدات بۆ دروستکردنی هەنگووین، شتێکی بۆشە هەنگ شانی تێدا هەڵدەبەستێت.

.

.

.

.

.