تێکنیک/têknîk: ن:[ گر: τέχνη:techne] پێناسەیەکە بۆ بردنەسەری ئەرکێک، کە خۆی دەبینێتەوە لە  سەرچا وەیەک یان خاڵێکی دەستپێکردن لە هونەر، پیشەیدەستی، پێشەسازیی، و وەرزش. کاتێک بەتەرتیبی یەک لە دوای یەک ئاڵۆز شێوەی بۆ داندراوە یان پێکهێندراوە. تەکنیک. (شێوه‌کاری پراکتیکی).[ ئینگـ : Technique]

تێکنیککار/têknîkkar: نفا:[ تێکنیک+کار] تەکنێککار، ئەندازیاری هونەری، میکانیکی. 

تێکنیکی/têknîkî: نچ: تەکنیکی، هۆنەری(فەننی). .[ ئینگـ : Technician]

تێکنیکی ژمارەیی/têknîk: نتـ: تەکنیکی ژمارەیی، تەکنیکی ڕەنووسی.[ ئینگـ :  digital technique]

تێکنۆلۆجی/têknolociy: نتـ: تەکنەلۆژی : ئەوەی پەیوەندی بە زانستی تەکنەلۆژیاوە هەبێت.

تێکنۆلۆجیا/têknolociya: نتـ: تەکنۆلۆژیا : زانست و هونەر، ئامراز و تەرزی هونەری بۆ داهێنانی مەبەستێکی کردەیی( پراکتیکی).

تێکنۆلۆجیای زانیاری/têknolociyay zanyarî: نتـ: تەکنەلۆژیای زانیاری

.

.

.

.