تێکنۆ ¹ /têkno: ن: تەکنیکە : پێشگرە کو هونەرە. بەواتای پیشەیە. [ گر : τέχνη : techne].[ ئینگـ : techno].  

تێکنۆکرات/têknokrat: نتـ:[ بیا][ تێکنۆ+ کرات] شارەزای هونەری و تەکنیکی : هەڵسووڕێنەری کاروباری هونەری، ئابووری، ڕامیاری، و كارگیڕی لە سەر ئاستێکی بڵند لە دەزگاکانی دەوڵەت. پسپۆر.[ ئینگـ : technocrat].  

تێکنۆکراتی/têkno: نچ: حکومەتا پسپۆران.[ ئینگـ : technocracy].  

تێکنۆکراتتیک/têkno: نتـ: پێوەندیداری پسپۆری، کاردای تەکنۆکراتی.[ ئینگـ : technocratic].  

تێکنۆلۆجیکال/têkno: ن: تەکنۆلۆجی، هونەری.[ ئینگـ : technological].  

تێکنۆلۆجیست/têkno: ن: تەکنواوجیزان، هونەرزان، هونەرکار.[ ئینگـ : technologist].  

تێکنۆلۆجی کردن/têkno: ن:  .[ ئینگـ : technologize]. 

تێکنۆلۆجی کری/têkno: ن:  .[ ئینگـ : technologized].   

تێکنۆلۆجیکرن/têkno: ن:  .[ ئینگـ : technologizing].  

تێکنۆلۆجی/têknolociy: نتـ: تەکنەلۆژی _ تەکنۆلۆژی : زانستی تەکنیک و هونەر و چلۆنایەتی کار پێکردن و سوودلێوەرگرتنیان یان  ئەوەی پەیوەندی بە زانستی تەکنەلۆژیاوە هەبێت.

تێکنۆلۆجیا/têknolociya: نتـ: تەکنۆلۆژیا _  هونەرزانی : زانست و هونەر، ئامراز و تەرزی هونەری بۆ داهێنانی مەبەستێکی کردەیی( پراکتیکی)..[ ئینگـ : technology].  

تێکنۆلۆجیای زانیاری/têknolociyay zanyarî: نتـ: تەکنەلۆژیای زانیاری

.

.

________________________

تێکنۆ ² /têkno: ن:[ مۆسیقا] شێوە ریتمێکی مۆسیقایە کە لێدەدرێت بە هۆی کۆمەکی کۆمپیوتەرەوە پێک دەهێندرێت، تەپڵی مێکانیکی یان ئامرازەکانی دیکە. وەک ڕێساکەی زبرە. یەکتۆنە : monoton. ئەم جۆرە مۆسیقایە بۆ سەماکردن لێدەدرێت.    

.

.

.

.