پستان/pistan: ن:

1 –[ توێ][ هێک: ستەنە، ئاڤیسـ: فشتانە، پهـ: پێستان، پیستان، فار: پستان] مەم _ مەمە_مەمک، پستن : دوو ئەندامی هاوتای سەر سینگ کە هی ژنان لە هی پیاوان گەورەترە و منداڵی پێ شیر دەدەن.

2 – فستان : کراسێکی درێژی ژنانە.

پستن/pistin: ن:[ کباک، زا] پستان، مەمک.

.

.

.

.