بابرده‌ڵه/babirdeľe: ن:[ با+ برد( بردن) ئەڵە]

 

1 – هه‌ر شتێكی سوكه‌ڵه‌ی با بتوانێ ڕایرفێنێ

2 – ئینسانی بێ تاقه‌ت و كزه‌ڵوكه‌

{

منیش بابرده‌ڵه‌ی به‌ر گێژه‌ڵوكه‌م

ده‌مێك له‌و قوڵگه‌،تاوێك له‌و چڵوكه‌م

}{ هێمن}.

.

.

.