چەوتەک/čewtek: ن:[ ئاژ] واتای وشەکە زیاتر پەیوەندی بە دۆشینی ئاژەڵەکەوە هەیە کە زۆربەی کات بێری یان کابانی ماڵ مشتێ خوێ بۆ دادەنێت تاکو شیر ڕۆبدات و بدۆشرێت.

.

.

.

.