دوانزەگرێ/diwanzegirê: نتـ:[ توێ][ دوانزە+ گرێ] ڕیخۆڵەی دوانزەگرێ، دێئۆدێنۆم، گورگان خواردوو، بەشی یەکەمە لە ڕیخۆڵە، شلاوی زراو و پەنکریاسی تێدەڕژێت. 

.

[ لا : Duodenum].

er den tarm føden går i efter mavesækken. Det er den øverste del af tyndtarmen og indgår således i fordøjelsessystemet.

Navnet stammer fra, at dens fulde længde svarer til bredden af 12 fingre, således stammer også det latinske navn herfra, idet duodenum digitorum betyder 12 fingre. Længden er med et mere konventionelt mål 25-30 cm.

.

.

.

.

.