دڵخواز/diľxwaz: ن: بژارتی : bijartî، پەسەند، هەڵبژاردە.[ ئینگـ : favorite]

.

.

.

.