هەل/hel: ن:

1 – دەرەفەت، هەڵکەوت.

2 – جار، چاخ، چەخش( کباک)، چەل، حەل، دەم، کات

3 – کەڕەت، کژ، نۆبە، نۆرە. 

:: لاچۆ هەلی منە. 

4 – هل : گووتەیە کە بڵندی دەگەیەنێت. 

5 – فریشتەی ئاگاداری لێرەوار، خێوەی جەنگەڵ و دارستان. 

6 – زانینی وشە و ئارێشەی دژوار.  

:: هەڵهێنانی پرسی گران. 

7 – ڕەنگ بووڵ.

بەهەلزانین/behelzanîn: کتن: بەهەل گرتن.

.

.

_________________

هەل/hel: ن:[ کشت] هۆڵی مەرانە.{ گیو، ل، 915}

.

.

.

.