تۆراغ/toraẍ: ن:[ خوار] تۆراخ : بریتیە لە ماستێکی خەست واتا ماستی ئاسایی دەکرێتە ناو توورەکەیەکی کوتاڵەوە بۆ ئەوەی ئاوەکەی چک بکات. دوای ئەوسا گیای ووشککراوی تێدەکرێت وەک شبیت یان شوویت بۆ ئەوەی بە تام و بۆن بێت.

.

.

.

.