کفن/kifin: ن:[ بیا][ ع : کفن] کەفەن، خەڵات، قەرقەل.

کفن بڕین/kifin biřîn: کتپ:[ کفن+ بڕین

کفن پۆش/kifin: ئانفا:[ کفن+ پۆش( پۆشین)]

کفن کردن/kifin kirdin: کتپ: کفن بۆ کردن، کەفەناندن : بلووری یان خامێکە، کە تەرمی مردوو بهالێت.

کفندز/kifindiz: ئانفا:

1 – کەسێکە گۆڕی مردووان هەڵبداتەوە بۆ دزینی کفنەکەی.

2 – کەمتیار.

.

شەودێز/šewdêz: نتـ:[ شەو+ دێز] ناوی ئەسپی خوسرەو پەروێزە : شەودێز( شەبدێز) ڕەنگی شەو چونکە ڕەش بوو. دەڵێن لەهەموو ئەسپێ بەرزتر بوو، کاتێ کە مرد خوسرەو پەروێز فەرمانی دا کە کفنی بکەن و بینێژن و، وێنەکەیشی لەسەر کێلی گۆڕەکەی نەخش کرا، هەر کاتێ کە دەهاتەوە یادی دەگریا.{ فەرهەنگ شاهنامە}{ فەرهەنگی دیوانی شاعیران، ل، 612}

{

درێغی بوو لە شیرین کوهکەن جان

دەبوو بیکاتە پایەندازی شەودێز

}{ سالم} 

مۆرتک/mortik: ن: [ کە] موور و پۆرت، دارێکە هەمیشە شینە بە کفنەوە دەکرێت تا درەنگ بڕزێ، بۆنی خۆشە جولوەکەشی بۆ کەپرە شینە بەکاردێ، دارێکە لە پزیشکیدا بەکاردەبرێت.{ گیو، ل، 862}.

.

.

.