بنەگۆگەم/binegogem: نتـ: [ ڕوو] بنی گیای گۆگەم بەکەڵکی سووتاندن دێت و ئاگری درەنگ دەکوژێتەوە.

.

.

بنەگۆگەم/binegogem: ئانتـ: پیاوی کورتەبنەی تێکسمڕاو. 

.

.

.

.