خاماجی/xamacî: ئان:[ خێز] خالتک، خوشکی دایک.{ هەژار، ل، 238}.

.

.

.