خامووغ/xamûẍ: ن:[ کشت][  کباک، زا] یەکەمین ئاودانی زەوی چێندراو. 

.

.

.

.