چەڵەمە/çeľeme: ن: دەڵەمە.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 274} 

.

.

___________________

چەڵەمە/çeľeme: ن:[ توێ] سوقان دەس و پا. 

چەڵەمە دریژ/çeľeme dirîj: ئانتـ:[ توێ][ کباش][ چەڵەمە+ دریژ( درێژ)] 

ئەو کەسە ک سوقان دەس و پاڵێ شووڕ و قەۊە.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 274}

لاناوە لە زڵهۆرت.     

.

.

.

.