ئا‌ڤكوزه‌/avkuze: ن:[ پۆشاك] ئا‌ڤكوژنه‌، ئاخكوژنه‌، دوگمه‌، قۆپچه‌ : جۆره‌ شتێكی خڕ یان درێژۆكه‌یه‌، ئێخه‌ی سینگ، به‌رۆك و سه‌رقۆڵی كراس و چاكه‌تی پێداده‌خه‌ن.

.

.

.