ئێوه‌ت/ěwet: ن:[کباش، کل]

1- به‌خێوكردن، په‌روه‌رده‌، سه‌رپه‌رشتی، چاودێری، خوێداریی، بارهێنان، ڕاهێنان، عاملاندن.

2- ئاگاداری.

ئێوه‌ت که‌ر/ěwet ker: نفا:[کباش، کل][ ئێوه‌ت+ که‌ر( کردن)] بارهێنه‌ر.

ئێوه‌ت کردن/ěwet kirdin: کتپ: [کباش، کهـ] په‌روه‌رده‌ کردن، به‌خێوکردن، خوێداریی كردن

:: کێ ئێوه‌تی منداڵه‌کَانت کێگ، به‌س ئێوه‌ت کردن زه‌حمه‌ته‌.

.

.

.