بافل¹/bafil: ن:[ جێۆ] ئابشار، ئاڤرێژ، ئاوهەڵدێر، ئاوشار، ئێور، پرژ، تاف _ تافگە _ تاڤ _ تاڤگە _ تاوگە، ڕێژگە، سۆلاڤ، سوول _ سوولاڤ، سیپەل، شۆراوە، شۆش، شیب، كەڵبەز ( قەڵبەز ) _ كەلوەز (قەڵوەزە). : ئەو شوێنەیە كە ئاوی چەم و ڕووباران، لەبەرزی ڕا بەخور دەێتەخوارەوە، هەڵدێرانی ئاولە شوێنێكی بەرزەوە دەڕژێتە خوارەوەو دیمەنێكی جوانی هەیە.

.

.

____________________________

بافل²/bafil: ن: [ زیند] قەڵاسێوكە: بافكەی چەمی ڕێزان سەیرانگەی خۆشە.

.

.

_________________

بافل³/Bafil: ن:[ ناڤ] ناوە بۆنێرینە، كوڕ.

.

.

.

.

.