ڕاهی/řahî: ئان:

1 – ڕایی 

{

گوم کە بوو ڕاهی هودا، شاهڕەهە گومڕاهی
بعد درویشی اگر هیچ نباشد شاهی

}{ مەحوی}

2 – فراوان _ فروان، گوشاد.

ڕاهی کردن/řahî kirdin: کتن: ڕایی کردن، بەڕێکردن. 

.

.

__________________

ڕاهی/Řahî: ن:[ ناڤ] ناوە بۆ ڕەگەز یان جێندەری نێرینە لە زمانی کوردییدا.

.

.

.

.