بارۆك/bařok: ن:[ بیا][ هونەر] [ فەر : baroque] شێوازێكی هونەرییە لەرێناسیانس پەرەی سەند( 1550- 1750). وەك :

.

:: ئەدەبی بارۆكی.

:: مۆسیقای بارۆكی.

:: تیاترۆی بارۆكی.

:: مۆبیلیاتی بارۆكی.

{ بە پێشەوای ئەم شێوازە دەناسرێن.لە فەرەنسا Moliere،Corneille ،Racine}.

.

.

.

.