خوا ¹ /xiwa: ن:[ خودا : xuda][ خود+ ئا] باخوێ، بینایی چاوان، خا، خووا، خواڤەند، خوەدێ _ خودێ، خوڵا، ئاهورامەزدا _ هۆرمز، یەزدان، یەکتا.

{

خودا، خودا، رەحمی بکە بە حاڵم

خودا، خودا، هەمیشە بۆی عەبداڵم

}{ فۆلکلۆر}

باخودا/ba xuda: نتـ:[ با+ خودا] ئەوەی لەگەڵ خودا بێ.

بەخوا/be xiwa: نتـ، شڕ:[ بە+ خودا] بەئاسمان.

بێ خوا/bê xiwa: ئانتـ:[   بێ+ خودا] .

ناخودا/na xuda: نتـ:[ نا+ خودا] کەشتییەوان. { مەلا عبدالکریمی مردس، ل، ٣}.

{

لەم بەحری فیتنە بەڵکی نەجاتت بدا خودا

داوێنی باخودا بگرە، بەردە ناخوا

}{ مەحوی}.

یاخودا/na xuda: نتـ:[ یا+ خودا]

{

بێ کەس منم ، کەسێ لە زوبانم بگا نیە

هەمدەم خودا نەناس و دەم پڕ لە یا خودا

}{ مەحوی}

خوابكات/xiwa bikat: شڕ: خودا ڕێكی بخات.

خوابەختەكی/xiwa bexitekî: شڕ: خۆوبەخت، بەهەڵكەوت.

خوابیكات/xiwabîkat: شڕ: خوابكات.

خواپەرس/xiwapers: نفا:[ خوا+ پەرس( پەرستن)] خواپەرێس، بەندەی خواپەرست.

خواپەرستن/xiwaperstin: نفا: [ خوا+ پەرست(پەرستن)]

خواپەرستی/xiwaperstî: نچ:[ خواپەرست+ ئی] باوربخودێ.[ ئینگـ : Deism]

خواپێدان/xiwapêdan: كتن: [ خوا+ پێدان] بەخت، سعود.

خواپێداو/xiwapêdaw: ئانتـ:[ خوا+ پێداو( پێدان)] بەختەوەر، بەسعود: خودێ كەرم لگەل كری.

خواپێدایی/xiwapêdayî: نچ:[ خوا پێدا+ یی] خوداپێداو.

خواپێ ڕەوا دیو/xiwa pê řewa dîw: شڕ: خواپێداو.

خوات/xiwat: شڕ:[ خوا+ ت] خودای تۆ.

خوالێخۆش بوو/xiwanas: نفا:[ خودا+ لێ+ خۆش+ بوو( بوون)] کۆچکردوو، مردوو. [ ئینگـ : Deceased].

خوالێخۆش بوون/xiwanas: نفا:[ خودا+ لێ+ خۆش+ بوون]

خواناس/xiwanas: نفا:[ خودا+ ناس( ناسین)]

خواناسین/xiwanasîn: كتن:[ خودا+ ناسین]

خوانەناس/xiwanenas: نفا:[ خودا+ نە+ ناس(ناسین) ] بێئایین، بێ دۆڵ، بێ دین، كافر. : ئەوكەسەی بروای بەهیچ ئایینێك نەبێت.

خواناسی/xiwanasî: نچ:[ خوداناس+ ی] [ ئینگـ : Theism].

خوای/xiway: شڕ:

1 – خودای ئەو.

2 – خودا

: بەخوای خۆی دەزانێت.

خوایی/xiwa: نچ:

– كاری خودا.

2 – لەخوا ترس.

.

.

___________________

خوا ² /xiwa: ن: یان نا

:: خوا بتەوێ خوا نەتەوێ.

خوانەخوا/xiwanexiwa: نتـ:[ خوا+ نە+ خوا] بڤێ نەڤێ.

.

.

____________________

خوا ³ /xiwa: ن: خوان، داواكار.

.

.

____________________

خوا 4 /xiwa: ن:[ خوار] خوێ، بنەمای سوێری.

.

.

_____________________

خوا 5 /xiwa: ف:[ كاری ڕابردوی خەنین] پێكەنی، خەنی.

.

.

.

.     

.

.

.