قنگ/qing: ن:[ توێ] بڕێژە، بێخ، پیزی، سیك، قوون _ کوون : دوایین دەرچەی کۆئەندامی هەرسکردنە لە لەشی مرۆڤدا، لە خوارەوەی ڕاستەریخۆڵەیە( رێکتووم : Rectum ) قنگ بە لەگەنەیی تێپەڕین( pelvic floor) دا دەڕوات. بە ماسوولکە دەور دراوە، لە سەروبنی قوون بەماسوولکەی داخەر، هەم ناوەوە و گەم دەرەوە بە دووماسوولکەی بازنەی دەورپێچدراون، بۆ کۆنترۆلکردنی پاشەڕۆك.[ لا : Anus][ ئینگـ : Arse ، Backside].

قنگی/qingî: ن:[ توێ] [ ئینگـ : anal].

قنگی دەستکرد/qingî destkird: ن:[ توێ] .[ لا : Artificial Anus]{ پەزیشکی، ل، 40} 

قنگی بێکون/qingî bêkun: نتـ:[ توێ] کۆرەکۆم، کۆمی گیراو،  قنگی کون نەبوو.[ لا :  Imperforateo Anus]

بێ قنگی/qingî destkird: ن:[ توێ] بێ کۆمی : کرانەوەی ڕاستەڕیخۆلە لەناو گوڵنگدا.[ لا : Vulvovaginalis Anus]{ دەوەن، ل، 100}  

کەنالی قنگ/qing: نتـ:[ توێ] [ ئینگـ : anal canal].

 

قنگەخورووکە/qing: نتـ: [ نخ] خارشت : نەخۆشییەکە لەهەندێ گیانداراراندا قوونی دێتە خووروو.  

قنگەسووتەکە/qing: ن: [ نخ] دەردێکە تووشی منداڵی ساوا و مەرەزەی کۆرپە دەبێت.

قنگەسووتەكێ/qing: نتـ: [ نخ] قنگەسووتەکە.

قنگەشەڕ/qing: نتـ: شەڕکردن لەگەڵ پێدزكێدا پاشەوپاش.  

قنگەشەڕکردن/qing: کتپ: شەڕکردن لەگەڵ پێ دزکێدا پاشەو پاش، پەلاماردان و پاشەکشەکردن یان ڕاکردن، کلکە قنگێی دوژمن دان و هەڕاکردن.

قنگەڵتس/qing: نتـ: قووندانەوەیەکی کەم لەسەر چیچکان.

قنگەڵفس/qing: نتـ: قنگەڵتس.

قنگەنشینە/qing: نتـ: قنگەنشیکە.

قنگەنشینکە/qing: نتـ: منداڵێکە تازە فێرەدانیشتن بوو بێت لەسەر قوون.

قنگەوتلوور/qing: نتـ:[ قنگە+ و+ تلوور] قوونەوتلوور، تل _ تلۆر، خل _  خللۆر _ خولۆر، پاڵکەوتن بە جۆری ک قنگ دەرپەڕێت.

قنگەوتلوورکردنەوە/qing: نتـ:[ قنگە+ و+ تلوور] 

قنگیچاو/qing: ن: [ ] قنگی چاو : قولینچکی چاو بەلای گەرووەوە.   

قنگیچاوپێدان/qing: ن: [ ئەردە] بەگۆشەی چاو ڕوانین.

قنگخودان/qing: کتپ: [ قنگ+ خولدان] قوون هەڵسووڕاندن، سەماکردن، قەلبیرە، قڕدان، قنگ هەڵتەکاندن.

قنگدانەوە/qing: کتپ: مەنەست لە کەمە دانێشتنێکە.

قنگدانەزەوی/qing: کتپ: جنچکان، قنچکە، قنیچکان، هەڵترووشکان.     

قنگگرتن/qing: کتپ:[ قنگ+ گرتن] مەبەست لە منداڵێکە بۆ یەکەم جار لەسەر قوون دانیشێت.   

قنگ لێکەوتوو/qing: ئانفا:[ قنگ+ لێکەوتوو( لێکەوتن)] مەبەست لە مرۆڤی بێهۆش و گٶش، کە هەمیشە چشتی لێ بکەوێت.  

قنگ هەڵتەکاندن/qing: کتپ:[ قنگ+ هەڵتەکاندن] قنگخولدان : قنگ هەڵتەنن.

قنگ هەڵتەكێنە/qing: نتـ: [ باڵ] [ قنگ+ هەڵتەكینە] بارگاییلکە، فیسقە : قنگ هەڵسەنگێنە، كلك هەڵتەكێنە _ كلك هەڵسەنگێنە.

قنگی چاو/qing: ن: [ ] قنگچاو : قولینچکی چاو بەلای گەرووەوە.  

.

.

_________________________

قنگ/qing: ن:[ جنێو]

{

داخڵی فەرجە لە سەر قنگ کێر بە گون دەعوا دەکا

نانی کونەماسی دەخوات و پاسی جرتاوا دەکا

}{ شێخ ڕەزا}

قنگدان/qing: کتپ: گاندان،  

قنگدەر/qing: نفا:[ جنێو] [ قنگ+ دەر( دان)] قنگدە، قووندەر، نێری حیز، چەماو.

قنگەزە/qing: نتـ:[ جنێو][ قنگ+ ئە+ زە( زا : زایین)] پشت، نەژاد.

:: دارا لە قنگەزەی بابانە : واتە لەو ڕەگەزەیە.{ گیوی، ل، 711} 

قنگ گران/qing: ئان:[ جنێو]  قنگ میوان : تەپ، تەپۆ، تەپن، تەمەڵ{ شوان، ل، 841}.

قنگ میوان/qing: ن:[ جنێو] قنگ گران.   

.

.

____________________________

قنگ/qing: ن:[ توێ] کۆم.

قنگی مریشک/qing: ن:[ توێ] کۆمی مریشك، بالوور( کابك، زا) قوونەجووڕە.

.

.

.

.