بزە ¹ /bize: ن:[ ئالوگۆركێ لەنێوان تیپی( ز)و(س) ڕوودەدات] بسكە، تووکە، زەردەخەنە، گرژێنە، كورمژ، تۆچ خەنە: پێكەنینی بێدەنگ.[ ئینگـ: smiling]

:: بزەی دوی سێوڵی تێ.

بزەخەنگ/bizexeng: ن:[ رۆژک، كهـ] زەردەخەنە.

بزەكردن/bizekirdin: كتپ:[ بزە+ كردن] پێكەنینی بێ دەنگ.

بزەگرتن/bizegirtin: كتن:[ بزە+ گرتن] پێكەنین گرتن بەبێ دەنگی.

بزە نیشتنە سەرلێوان/bize nîŝtine serlêwan: كتن، شر:[ بزە+ نیشتن+ ئە+ سەر+ لێو+ ئان] زەردەخەنە گەیشتنە سەرلێوان.

بزەهاتن/bizehatin: كتن:[ بزە+ هاتن] بسكە هاتن لەبەرهۆیەک.

بزەهاتنەسەرلێوان/bize hatine ser lêwan: كتن، شر:[ بزە+ هاتن+ ئە+ سەر+ لێو+ ئان] بسكە هاتنەسەرلێوان.

.

.

___________

بزە ² /bize: ن:[ ئاژ][ هـ] بزن.

بزەباقە/bizebaqe: ن:[ نخ] باقەبزنە، بەلەباقە : نەخۆشییەكی بزنە.

بزەبەراز/bizeberaz: ن:[ ئاژ] بزڵەبەراز، پەڵخە، یەكانە

: نێرەی بەراز.

بزەفتن/bizeftin: كتن: بزووتن.

بزەڵە/bizeľe: نتـ:[بز( ؟)+ ئەڵە ]

1 – بەچكەبەراز، كوودەڵە، چۆخە بازەڵە، خڕنە.

2 – بزڵە : بەچكەی گیاندارێكە كە بەخۆیاهاتبێت و گەورە بووبێت.

بزەڵەبوون/bizeľebûn: كتن: گەورەبوون و بەخۆداهاتنی گیاندار.

.

.

____________

بزە ² /bize: ن:[ ماسی] جۆرە ماسییەکە لەجۆرەکانی زێی بچووک و لەهەموو ماسییەکانی زێ زیاتر گەورەتر دەبێت و لەهەندێجار کێشی دەگاتە( 10) کیلۆگرام. بەزۆری لە ناوچە قوولەکانی زێ دەژێت و لە ناوچەی تەقتەق ڕاو دەکرێت.{ تەقتەق}.

.

.

.

.