دەنگ ¹/deng: ن: هەر چیەک گوێ دەیبستێت. 

1 – [ دەنگ] بانک، بریو، پێژن، تەقە، دەن، دەنید، زاڵە، زایەڵە، زەلە، زیقە، شەت، شەماتە، فززە، قریشتە، كەلپ،كرک، هەرا، هەللا. 

2 – [ مۆسیقا] ئاواز، ئاوازە. 

3 – [ ڕۆژنا] خەبەر، هەواڵ، ئاگا. ده‌نگوباس له‌پێشدا، هه‌واڵی ئه‌وه‌ڵ بڵاوكراو، هه‌واڵێ تایبه‌ت و به‌ش به‌خۆ، ئاشكراكارێكی گه‌وره‌ : Scoop

4 – [ فیز] بیستراوی، سیگناڵێک كه به گوێ ده‌بیسترێت.[ ئینگـ : Audio]  

5 – ده‌نگاوه‌ر، ئه‌مڵلیفاریر، به‌هێزكه‌ر: Amplifier

6 – پەژن، گال، دەی. 

دەنگان/dengan: نتـ:[ دەنگ+ ئان] ناوبانگ.

دەنگانە/dengane: نتـ:[ كباک] نێودار، بەناوبانگ.

دەنگە/denge: نتـ:[ دەنگ+ ئە]

1 – چڕە، قاوە. 

2 – وەك هەواڵ وایە.

دەنگە زیلەكان/denge zîlekan: نفا:[ دەنگ+ زیلەكان].

دەنگەشە/dengeşe: نتـ:

1 – دەنگەدەنگ، هەراهەرا، قڕەقڕ، قاوەقاو. 

2 – بڵاوبوونەونی هەواڵ.

دەنگە دەنگ/denge deng: ئانتـ:

1 – واتەوات، ژاوەژاو، گازەگاز. 

2 – قریشت و هوڕ 

3 – هەراهەرا، هەللاهەللا. جرووكۆمی، چراوەچراو، قاوەقاو، دەنگ و دۆر، ڕمڕم:  دەنگی یەك لەدوای یەك، حەشامات.

دەنگە گیرەكان/denge gîrekan: نفا:[ دەنگ+ گیرەكان]

دەنگە مۆزیكییەكان/denge mozîkîyekan: نفا:[ دەنگ+ مۆزیكی یەكان]

دەنگە نامۆزیكییەكان/denge namozîkîyekan: نفا:[ دەنگ+ مۆزیكی یەكان]

دەنگەوەر/dengewer: نتـ:[ دەنگ+ ئە+ وەر] سەماعە.  

دەنگەوەرە/dengewere: نفا:[ دەنگ+ ئەوەرە] دەنگبەرە: بۆ كەسێك بەكاردەهێندرێت كە دەنگی یەكێك بەیەكێكی تری دوور ڕابگەیەنێت. { تیبـ: لەسەردەمی ساسانێكان بەم جۆرە فەرمانیان لە پایتەختەوە دەگەیاندە ناوچەكانی دیكە

‌دەنگە وزە/dengewize: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic energy, sound energy].

دەنگ بە دەنگ یەكدان/deng be deng yekdan: كتن: دەنگ لێكدان.

دەنگبەر/dengber: نفا:[ دەنگ+ بەر( بردن)] ئەوەی دەنگ بۆ دوور ڕادەگووێزێت، وەك تەلەفۆن، بێتەل، بەرزەوێژ.

دەنگبەرە/dengbere: نفا:[ دەنگ+ بەر( بردن)+ ئە] دەنگبەر.

دەنگ بەرز/deng berz: ئانتا:[ دەنگ+ بەرز]

1 – دەنگ بڵند.[ ئینگـ : oxyphonia]

2 – گیانداری دەنگ زل. 

3 – [ مۆسیقا] لە مۆسیقادا .

دەنگ بەرزكردنەوە/dengberzkirdinewe: كتپ: ئەڵاتن.

دەنگ بەرزی/dengberzî: نچ:[ دەنگ بەرز+ ی] دەنگ گەورەیی : پلەی هەست كردن بەزەبری یان تینی دەنگ.

دەنگبڕ/dengbiř: نفا:[ دەنگ+ بڕ(بڕین)] كپكەر: هەر تشتێك دەنگ كپ دەكات.  

دەنگیڕان/dengbiřan: نفا:[ دەنگ+ بڕان ][ كارا بزر]

1- دەمكوتبوون، دەمكوتكران، دەنگ نەمان، بێ دەنگ بوون.

2- لەناوچوون، فەوتان.

3- ون بوون.

دەنگبڕین/dengbiřîn: كتپ:[ دەنگ+ بڕین] دەنگ كپ كردن، دەنگ نەهێشتن، دەنگ نەهێڵان.

دەنگ بڵاوە/deng biľawe

: ئانتا:[ دەنگ+ بڵاوە] دەنگ هەیە، گەرمە.    

دەنگ بڵاو بوونەوە/dengbiľaw bûnewe: كتن:[ دەنگ+ بڵاوبوونەوە] پأوپاگەندەبڵاوبوونەوە.

دەنگ بڵاوكردنەوە/deng biľaw kirdinewe: كتپ: پأوپاگەندەبڵاوكردنەوە.

دەنگ بڵند/deng biľind: ئانتـ:[ دەنگ+ بڵند] دەنگ گەورە: كەسێك دەنگی زۆر بڵند دەڕوات.

دەنگ بڵندكردن/deng biľind kirdin: كتپ :[ دەنگ+ بڵند] دەنگ دەربڕین( بۆ گریان، لە گابۆأدان، بۆ گۆرانی: تێهەڵكردن).  

دەنگ بوێری/deng biwêrî::

دەنگ بێژ/dengbêj: ئانتـ:[ كباك][ دەنگ+ بێژ] گۆرانی بێژ، قامبێژ _ مقامبێژ، ستران ڤان.

دەنگ بێژی/dengbêjî: نچ:[ كباك][ دەنگ+ بێژ] گۆرانی بێژی: هونەری گۆرانی چأین.    

‌دەنگ پاڵێو/deng paľêw: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic filter].  

دەنگ پێچیاگ/deng pêçiyag: ئانتـ:[ ئەردە] دنگدانەوەی كێو و ئەشكەو‌ت و گەرما و هیتر.  

دەنگ پێكەتن/deng pêketin: كتپ:[ كباك] دەنگ پێ كەوتن. {ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگ تەپڵ/deng tepiľ: ئانتـ:[ ¯][ ئەردە] دمبلی دمباو.

دەنگ خۆش/dengxoş: ئانتـ:[ دەنگ+ خۆش] ئاوازدڵگیر، خۆش ئاواز، خۆشاواز، خۆشبێژ، ئاوازەخووان، خۆشكۆ: كە سێكە ئاوازەی خۆشبێت.

دەنگ خۆشی/dengxoşî: نچ: خۆشاوازی، خۆشبێژی، ئاوازەخووانی، خۆشكۆی، دڵگیری ئاواز، خۆشی دەنگ.

دەنگخوەش/dengxiweş: ئانتـ: دەنگخوەش.

دەنگ دابڕین/dengdabiřîn: كتپ:[ ئد] [ دەنگ+ دا+ بڕین] ئاخاوتن بڕیینەوە لەگەڵ كەسێكدا، گفتوگۆ لەگەڵ دابڕیین، لەگەڵ كەسێكدا نەئاخاوتن، ئاشنایە تیی لەگەڵ كەسێك نەهێشتن.

دەنگدار/dengdar: ئانتـ:[ دەنگ+ دار]

1 – [ فیز] سەحکردن، هزرزانین، لەرەیی.[ ئینگـ : sounding]

2 –  بە(دەنگ، خوست، ورتە، هەست). پێچەوانەی بێدەنگ. 

3 – بەناوبانگ، دەنگین.

دەنگ داكەوتن/dengdakewtin: كتپ:[ دەنگ+ داكەوتن] بەندوباو.

دەنگدان/dengdan: كتپ:

1 – بانگێشتن( كەسێ بۆ سەرفەرمان)، بانگكردن بۆ سەر داوەت، داوەت كردن، قاوكردن، خەڵك وەدەرنان( بۆكار).

2 – لێ تووڕەبوون (بە دەنگی بەرز): سەرزەبشت كردن.

:: كابرا، هۆی هەرامە.

3 – خەلك وەدەرنان بۆ كارێك.

:: ئەمڕۆ خەڵكی گوند دەنگدە بۆ بێگار.  

دەنگدانەوە/dengdanewe: كتپ:[ دەنگ+ دانەوە]

1 – خەبەربڵاوبوونەوە، دەنگڤەدان. 

2 – شەپۆڵدانەوەی دەنگ، وەك گەڕانەوەی دەنگ لە چیا و دۆڵ، ئەشكەوت و گومبەزدا. 

3 – زرنگانەوە، پێژن. 

4 – تشكدانەوە، دیاربوون.

دەنگ دانەوەی بەرز/dengdanewey berz: نتـ: لەرینەوەیەكی بەرز.

دەنگدانی نهێنی/dengdanî nihênî: كتپ:

دەنگ دایرە/deng dayere: نتـ:[ مۆسیقا][ دەنگ+ دایرە] دەنگی دەف، و ساز و سەمتوورە.

دەنگدەر/dengder: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sounder]

دەنگ دەرچوون/deng derçûn: كتن:[ دەنگ+ دەر+ چوون]

1 – خەبەربڵاوبوونەوە، دەنگوباس بڵاوبوونەوە، قسەچوونە دەرەوە لە یەكێكەوە بۆ ناوكاسانی دیكە. 

2 – وەدەنگ هاتن لە سەر شتێك، لەسەرهاتنە وەڵام. 

3 – دەنگدانەوە، دەنگڤەدان. 

4 – تووڕەبوون، دەنگ دەرهاتن، لە تووڕەیییەوە وەدەنگ هاتن.      

دەنگ دەرهاتن/deng derhatin: كتپ:

1 – دەنگدەرچوون( بەجۆرێك ئەم و ئەو بیبیستێت).  

2 – لە تووڕەی وەدەنگ هاتن.

دەنگ دەرهێنان/deng derhênan: كتپ: هێنانەئاخاوتن.

دەنگ دلێر/deng dilêr: ئانتـ: لەخۆڕازیی، پأ باوەر ( بەخۆ).

دەنگ دڕان/deng diřan: كتن:[ كارابزر] بەدەنگی بەرز هاواركردن، بەقەوهەراكردن، نەعرەتەپێكدان، هەراكردنی زۆر بەقەو(قوەت)، قیژان، نەڕان.  

دەنگ دڕاندن/deng diřandin: كتپ: قیژاندن، نەڕاندن.

دەنگ ڕەس/dengřes: ئانتـ:[ دەنگ+ ڕەس] ئەوەندە كە دەنگ بیگاتێت.  

دەنگ زار/dengzar: نتـ:

‌‌دەنگزانی/dengzanî: ن:[ فیز] بهیستنزانی.[ ئینگـ : acoustics]

دەنگ زرنگێنە/deng zirngêne: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic resonator]

دەنگ زل/deng zil: ئانتـ: دەنگ( گەورە، قەبە).

دەنگ زەنگ/deng zend: نتـ: دەنگی زەنگی.

دەنگژار/deng jar: نتـ: نووزە لە قوورگەوە، ناڵەی دەروون.

دەنگ ژێ بڕین/deng jê biřîn: كتپ:[ كباك] دەنگ لێبڕین.

دەنگ ژێ كەتن/deng jî ketin: كتپ:[ كباك] دەنگ لێكەتن.

دەنگ ژێ هاتن/deng jê hatin: كتپ:[ كباك] دەنگ لێهاتن. { ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگ شیرین/deng şîrîn: نتـ:

دەنگ ڤەدان/deng vedan: كتپ:[ دەنگ+ ڤە+ دان] دەنگدانەوە، زرنگانەوە.

دەنگ كەتن/deng ketin: كتن:[ كباك] دەنگ كەوتن، دەنگ نووسان. { ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگ كەوتن/deng kewtin: كتن:[ نخ] دەنگ دەرنەهاتن لەبەر سەرمابوون یان زۆر قیژاندن.  

دەنگ كردن/deng kirdin: كتپ:

1 – ئاخاوتن، پەیڤیین، قسەكردن، لێ دووان: گووتنی تشتێك، ووتن. 

2 – ئاشكراكردنی نهێنی. 

3 – هاواركردن. 

4 – وەرام وەدان، وەڵام دانەوە. 

5 – تێخوڕین، لێخوڕین.

دەنگ كرن/deng kirin: كتپ:[ كباك] دەنگ كردن. { ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگ گڕ/deng giř: ئانتـ:[ دەنگ+ گأ] دەنگ زل.

دەنگ گڕبوون/deng giř bûn: كتن:[ دەنگگڕ+ بوون] هەرزەكاربوونی كوڕ كە دەنگی زل و قەڵەو دەبێت.

دەنگ گڕی/deng giřî: نچ:[ دەنگگأ+ ئی] ئەوەی پەیوەندی بە دەنگگأییەوە هەبێت.    

دەنگ گۆڕكێ/deng gořikê: نتـ: دەنگ بڕین.  

دەنگ گۆڕین/deng gořîn: كتپ:1- دەنگ بڕین، یەكترنەدووان.

دەنگ گیران/deng gîran: كتن: دەنگ( دەرنەچوون، دەرنەهاتن، كەوتن، گیریان، كپ كردن، نووسان).

دەنگ گیریان /deng gîryan: كتن:

1 – دەنگ كەوتن. 

2 – دەنگ زل بوون، دەنگ گڕبوون.

دەنگ ل هەڤهاتن/deng li hevhatin: كتپ:[ كباك]{ ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگ لە قنگەوەهاتن/deng le qingewe hatin: كتن: تڕبەردان.

دەنگ لێبڕین/deng lêbiřîn: كتپ: دەنگ لێكپكردن. 

دەنگ لێكەتن/deng lêketin: كتپ:[ كباك]

دەنگ لێكردن/deng lêkirdin: كتپ:[ ئد]

1 – بەدەنگی بەرز كەسێ بانگ كردن. 

2 – بەقەودواندن، لێ گۆڕاندن، تێخوڕین. 

3 – دەركردنی چشتێك.

دەنگ لێ گۆڕین/deng lê gořîn: كتپ:

دەنگ لێ نەكردن/deng lênekirdin: كتپ: باس نەكردن، لێ نەدوان.

دەنگ لێوەنەهاتن/deng lêwenehatin: كتن:[ دەنگ+ لێوە+ نە+ هاتن] دەنگ كردن، دەست بەئاخاوتن كردن.    

دەنگ مە/deng mel: نتـ:[ دەنگ+ مەڵ(مەل)] دەنگی پەڕەووری.  

دەنگ مەنگ/deng menig: نتـ:      

دەنگ مەنگ توونە/deng menig tûne: نتـ: { ئیزۆلـی، ل، 112}.

دەنگ ناس/deng nas: نتـ:

دەنگ ناس كرن/deng nas kirin: نتـ:

دەنگ نەقارە/deng neqare: نتـ:[ دەنگ+ نەقارە] دمبڵی دمباو.

دەنگ نەكرن/deng nekirin: نتـ:[ كباك][ دەنگ+ نە+ كرن] دەنگنەكردن، بێدەنگ بوون، زمان بەستن، ڵاڵ بوون.

‌دەنگ نەگەیێن/deng negeyên: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic insulator].,  

دەنگ نووسان/deng nûsan: كتن: دەنگ كەوتن، دەنگ دەرنەچوون( بەهۆی سەرما خوردەگیی).

دەنگ نووساو/deng nûsaw: ئانتـ:[ دەنگ+ نووساو( نووسان)] دەنگ گڕ، دەنگ گەورە.[ ئینگـ : Hoarse]

1 – دەنگكەوتوو. 

2 – دەنگی كەرخ، دەنگ نووسیاگ.

دەنگ نووسیای/deng nûsyay: كتن:[ هـ] دەنگ نووسان.    

دەنگ نێر/deng nêr: ئانتـ:[ دەنگ+ نێر] دەنگ زبر و بەرز، دەنگی گڕ و قەبە.

دەنگۆ/dengo: نتـ:[ دەنگ+ ئۆ]

1 – شایعە. 

2 – هەست و ئیحساس. 

3 – وتەوت.

‌دەنگ وەرگر/deng wergir: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic receiver]

دەنگ وەش/deng weş: نتـ:[ كباك]{ ئیزۆلـی، ل، 112}.

دەنگ و باس/deng û bas: نتـ:[ دەنگ+ و+ باس] باس وخواس، هەواڵ، ئاگایی. { ئاخاوتنێكە، كە بكەوێتە سەر زار و زمانان بڵاوبێتەوە. [ ئینگـ: information].  

دەنگ و باس گەیاندن/deng û bas geyandin: كتپ: هەواڵ ڕاگەیاندن.  

دەنگ و باسی نوێ/deng û basî niwê: نتـ:

دەنگ و باسی درۆ/deng û basî diro: نتـ:[ دەنگ+ و+ باس] هەواڵی پأوپووچ.

دەنگ و باسی ڕۆژانە/deng û basî ojane: نتـ: .

دەنگ و باسی ناخۆش/deng û basî naxoš: نتـ:

دەنگ و دۆر/deng û diro: ئانتـ: دەنگەدەنگ و هەرا وهۆریا.

دەنگ و سەدا/deng û seda: نتـ:[ دەنگ+ و+ سەدا] ئاوازە.

دەنگ و سەنگ/deng û seng: نتـ:[ دەنگ+ و سەنگ] هەواڵ.  

دەنگ و ستران/deng û sitran: نتـ:[ ¯][ دەنگ+ و+ ستران]

دەنگ و گازی/deng û gazî: نتـ:[ دەنگ+ و+ گازی]

دەنگ هاتن/deng hatin: كتن:[ دەنگ+ هاتن] دەنگ بیستن.

دەنگ هەرزۆک/deng herzok::

دەنگ هەڵبڕیین/deng he bi în: كتن:[ دەنگ+ هەڵبڕین] دەنگ بەرزكردنەوە.

دەنگێ خوە داگرتن/dengê xiwe dagirtin: شڕ:[ ]

دەنگی/dengî: نچ: [ فیز] بیستەک، بیستنی.[ ئینگـ : acoustic]

دەنگیر/dengîr: ئان:[ كباك] بەناوبانگ.

دەنگین/dengîn: ئانتـ:[ دەنگ+ ئین] بەناوبابگ، دەنگد

دەنگی تۆماركردن/dengî tomar kirdin: نتـ:[

دەنگی دلێرە/dengî dilêre: شڕ:[ ئد] دوور بەدوور دیمەن و ڕواڵەت جوان و ڕەنگینە.  

دەنگی دڵ/dengî di: نتـ:[ توێ، پز] پرتە، ترنگ، شوار، شوارۆ، نەبز _ نەزم، نەزڵە.  

دەنگی زوڵاڵ/dengî Zuľaľ: نتـ:

دەنگی زیل/dengî Zuľaľ: نتـ: دەنگی تیژ. 

دەنگی گڕ/dengî giř: نتـ:

دەنگی لەسەرخۆ/dengî leserxo: نتـ:[

دەنگی لێدان/dengî lêdan: نتـ: زللە، چەق.

دەنگی مۆسیقی/dengî mosîqî: نتـ:

دەنگی ناخۆش/dengî naxoş: نتـ:[ ] هات و هاوار.

دەنگی ناڕێک/dengî na êk: نتـ:[ ] دەنگی سەخلەت و ناهاوسەنگ.

دەنگی ناڕێک و پێک/dengî naêk û pêk: نتـ: هەڵاڵە، إغەڵبە، قەلەباڵغی.

دەنگی ناقۆڵا/dengî naqo a: نتـ:[

.

ئاستی توندی دەنگ /astî tundî deng : ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sound intensity level]

ئەندازیارێ دەنگی/endazyarê dengî : ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustician]

بەدەنگ/bedeng: ئانتـ:[ بە+ دەنگ] بەئاواز، دەنگدار

بەدەنگەدەنگ/bedengedeng: ئانتـ: بەگوڕەگوڕ، بەنەڕەنەڕ.  

بەربەستێ دەنگی/berbestê dengî: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sound barrier]

بێدەنگ/bêdeng: ئان:[ بێ+ دەنگ]

1 – کپ، ئارام، کڕ، مات، دژ . 

2 – مرۆڤی کەم دوو. 

3 – بزوێن: ئەو پیتانەیە لە پیتەکانی زمانی کوردیدا دەنگیان نایەت وەک ( ئا، ئە، ۆ، وو، ێ، ی). 

4 – دڵ بەغەم، مات، خەمناک. 

5 – کەسێک کە زۆر لە قسە هەڵنڕقورتێنێت.  

6 – [ فیز] هاوێس، خامۆش، ئارام، كپ، پەپس( كباك)، دیبخ، ووس، گژومات، كش ومات، بێ هەست وخوست، مت.[ ئینگـ : soundless]

بێدەنگ بوون/bêdeng bûn: کتن:[ بێ+ دەنگ+ بوون]

1 –  حەجمین، تەبتین، كپ بوون، دامركان، دامران، ئارام بوون : بێ هات و هەرابوون.

2 – دەم دا خستن، زمان بەستن، دەست لە قسەهەڵگرتن. 

3 – مات بوون، خەمناک بوون.

بێدەنگ بوون/bêdeng bûn: كتن:[ بێدەنگ+ بوون ]

بێدەنگ بوونەوە/bêdeng bûnewe: کتن: کپ بوونەوە.

بێدەنگ کردن/bêdeng kirdin: کتپ:[ بێدەنگ+ کردن] کپکردن، لاڵ کردن، خنکاندن، چەپ کردن.

بێدەنگ کردنەوە/bêdeng kirdinewe: کتپ: کپ کردنەوە، ساردکردنەوە.

بێ دەنگیی/bêdengî: نچ:[ بێ+ دەنگ+ئیی]

1 – کپی، بێ جوولە، ئارامی نەبوونی هات و هاوار، خامۆشی، تەپسی، كەڕاهی، كڕی.  

2 – خەمناکی، ماتەمات، ماتیی، بێ هەست و خوستی.

‌‌توانای دەنگ/tiwanay deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic power]

توندی دەنگ/tundî deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sound intensity]

خێرایی دەنگ/xêrayî deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic velocity]

درزەکی دەنگی/dirzekî deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic grating]

سیفاتەکانی دەنگ /sîfatekanî deng : ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sound charcteristices]

سندەقا دەنگی/sîfatekanî deng : ن:[ فیز][ کباک] پارچە یا دەستکێ سندوقا سترانان کو دەرزی یێ هەڵدگرت .[ ئینگـ : sound c]

‌‌زرنگانەوەی دەنگ/zirnganewey deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic resonance]

ژاوەژاوی دەنگ/jawejawî deng: ن:[ فیز] .[ ئینگـ : acoustic noise]

‌شەپۆلی دەنگ/şepolî deng: ن:[ فیز] پێلا دەنگی( كباک).[ ئینگـ : acoustic wave ، sound wave]

شەپۆلەکانی دەنگ /şepolekanî deng : ن:[ فیز] .[ ئینگـ : sound waves]

کامێرایێ دەنگی/kamêrayê dengî: ن:[ فیز][ کباک] زەنگلی.[ ئینگـ : sound camera]

کەڤانا دەنگی/kevana dengî: ن:[ فیز][ کباک] زەنگلی.[ ئینگـ : sound bow]

وەدەنگ هاتن/deng: كتپ:[ وە+ دەنگ+ هاتن] قیڕاندن، ویقاندن، قیژاندن، گوڕاندن.  

هاوکۆڵکەی دەنگ هەڵمژین/hawkoľikey deng heľmijîn: ن:[ فیز] دەنگ هەڵمژین.[ ئینگـ : acoustic]

‌هەڵمژینی دەنگ/heľmijînî deng: ن:[ فیز] دەنگ هەڵمژین.[ ئینگـ : acoustic]

.

.

____________________

 دەنگ ²/deng: ن:[ ڕێز]

دەنگانی/denganî: نتـ:[ ڕێز] تەلەفووز. { ئیزۆلـی، ل، 111}.

دەنگەكانی/dengekanî: نتـ:[ ئینگـ : Phonetics].

دەنگەژێ/dengejê: نتـ:[ ڕێز]

دەنگدار/dengdar: ن:[ ڕێز] ئەو پیتانەی كە بزاونین و بە بزاو دەبزوێن. [ ئینگـ : consonant]

دەنگدێر/dengdêr: ن:[ ڕێز][ ئینگـ : vokal] بزوێن.

دەنگ زانی/dengzanî: نتـ:

دەنگ سازی/dengsazî: نتـ:

دەنگ كەوتوو/deng kewtû: ئانفا:[ دەنگ+ كەوتوو( كەوتن)] دەنگ نووساو، باخە.

دەنگ گڕ/deng gi: ئانتـ:[ دەنگ+ گأ]    .

دەنگ گڕی/deng gi î: نچ:[ دەنگ+ گأ]

دەنگناسانە/deng nasane: ن: بیستەنی، ژنەفتەنی. [ ئینگـ : acoustic].

دەنگ ناسی/deng nasî: نتـ:[ ئینگـ : phonology].

دەنگ و ئاوازی زمان/deng û awazî ziman: نتـ:[ رێز] پلەی دەنگ ( لە ڕستەدەدات) [ ئینگـ : intonation].

.

.

_______________

دەنگ ³ /deng: ن:[ ماف] هەڵبژاردن.[ ئینگـ : Vote]{كارگێری، ل، 295}.

دەنگدان/dengdan: كتپ:[ ماف]1- بەشداری لە هەڵبژاردن. 2- دەرخستنی بیروڕا و لە هەڵبژاردنی نوێنەر لە پارلەمان.

دەنگدەر/dengder: ن:[ ماف] هەڵبژاردن. [ ئینگـ : Voter]{كارگێری، ل، 295}.

دەنگ وەرگرتن/deng wergirtin: ن:[ ماف] هەڵبژاردن.[ ئینگـ : Voting]{كارگێری، ل، 295}

دەنگی متمانە/dengî mitmane: نتـ:[ ماف][ ئینگـ : Vote of confidence]{كارگێری، ل، 295}.

دەنگی نەبوونی متمانە/dengî nebûnî mitmane: نتـ:[ ماف][ ئینگـ : Vote of no confidence]{كارگێری، ل، 295}.

پشكەكانی خاوەن مافی دەنگدان/pişkekanî xawen mafî dengdan: نتـ:[ ماف][ ئینگـ : Voting shares]{كارگێری، ل، 295}.

ڕادەست كردنی مافی دەنگدان/adest kirdinî mafî dengdan: شڕ:[ ماف] مافی دەنگدان بە پارێزەر. [ ئینگـ : Voting trust]{كارگێری، ل، 295}.       

ژمارەی دەنگدەرەكان/jimaredy dengderekan: كتپ:[ ماف]

ژماردنی دەنگەكان/jimardinî dengekan: كتپ:[ ماف]

شوێنی دەنگدان/şiwênî dengdan: كتپ:[ ماف]

مافی دەنگ/mafî deng:: پشكداران لە كۆبوونەوەی كۆمپانیا.

مافی دەنگدان/mafî dengdan: نتـ:[ ماف] پشكداران لە كۆبوونەونی كۆمپانیا.[ ئینگـ : Voting right]{كارگێری، ل، 295}.

كاغەزی دەدان/kaẍezî dengdan::.

.

.

.

.