بەئەسپایی/beespayî: ئانتـ، ئاکتـ:[ بە+ ئەسپایی] به‌ئارامی، بەئاستەم، به‌بێته‌قه‌ و ڕه‌قه‌، به‌بێ ده‌نگ، به‌شێنه‌یی، به‌هێمنی، به‌هێواشی ، به‌کاوه‌خۆ، بێ خشپه‌، له‌سه‌رخۆیی، هێدی هێدی، هێدیكا، بەهێواشی یەکجارزۆرکەم، یەواش.

{

بەئەسپایی تەمەن ڕۆیی نەهاتی
بەهاری عەهدی خۆش بۆیی نەهاتی
گوتم هەرهێندە بتبینم کە بێژم
گرانە دەردی بێ تۆیی نەهاتی

}{ ناسرحیسامی}

.

.

.

.

.