بابیرۆوسا/Babîrousa: ن:[ ئاژ][ بیا] ئاسکەبەراز : لە بەرازی ئاسایی بەرزترە و دووشاخی هەیە، ڕەنگی پیستەکەی مەیلەو ڕەشە، لمووزی لە بەرازی یاسایی درێژترە. لە باشووری کیشوەری ئاسیا بە تایبەت لە ووڵات ئەندەنوسیا لە دوورگەکانی سولاوسی دەژێت.[ ئینگـ : Babyrousa ]

.

.

.

.