یەکگرتن/yekgirtin: کتن:[ یەک+ گرتن] هەڤدان.[ ئینگـ: union]. 

یەکگرتنی کیمیایی/yekgirtinî kimyayî: نتـ:[ کیمیـ] یەکگرتنی دوو یان پتر ماددەی کیمیایی بەڕێژەیەکی کێشی جێگیر بۆ پەیداکردنی چەند ماددەیەکی نوێ.

یەكگرتوو/yekgirtû: ئانفا:[ یەک+ گرتوو (گرتن)]                                     

یەكگرتی/yekgirtî: ئانفا:[ یەک+ گرتی(گرتن)]

{

یەکگرتیە زۆلفێ ئو یەکێ خال نومایی

ئایینە ب ئەسکەنەدری و جام ب جەم دا

}{ جەزیری}.

.

.

.

.