هەڵوێست/heľwêst: ن:[ هەڵ+ وێست( وێستان)] شێوه‌ی ‌هه‌ڵسو‌كه‌وت، حاڵ، هەلوێست _ هەلوەست( کباک).[ ئینگـ : Attitude]. 

باری هەست بەرامبەر بە دەوروبەر. 

پۆز : شێوەی هەستان( کە هەست دەردەبڕێت).  

هەڵوێست/heľwêst: ن:[ هەڵوێست].[ ئینگـ : Attitude]. 

هەڵوێست وەرگرتن/heľwêst wergirtin: کتن:[ هەڵوێست+ وەرگرتن] هەلوەست دگرت، پۆزڵێدان.[ ئینگـ : Attitudinize].

.

.

.

.