شمشێر ¹ /şimşêr: ن:[ هـ][ کەرەستە][ سەز] شەمشێر( کباش)، شمشیر، شوور، شیر : تیخی درێژی تیژ بۆ شەڕ کردن.

شمشێرباڵ/şimşêr baľ: ن:[ مجـ][ باڵ] جوورێ سییە پرۊسنەکە.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 495}  

شمشێر زاخ دریایێ/şimşêr zax diryayê: ن:[ مجـ] لاناوە لە زاتدار.  

شمشێر چێوین/şimşêr: نتـ:[ کەرەستە][ سەز] شمشێری دارین، شمشێری وتاردەر. شیری خەتیبی. 

شمشێر کرۆژ/şimşêr: نتـ:[ کەرەستە][ سەز] جەنگی، دلێر. ئازا، بوێر، جەنگاوەر.{ مەردۆخ، ب 2، ل، 120} 

بەنشمشێر/benşimşêr: نتـ: بەندی شمشێری، بەندی شیری.  

پیتۆو/pîtow: ن:[ ل] پێتاو، جورە شمشێرێکە.

.

.

____________________

شمشێر ² /şimşêr: ن:[ جێۆ] ناوی گوندێکە لە لای شاری پاوە. 

شمشێر کول/şimşêr kul: ن:[ جێۆ] ناوی گوندێکە بەعس وێرانی کرد. 

.

.

__________________

شمشێرە  ³ /şimşêre: ن:

1 – پشتەک دەرانە.

2 – گاوەنار : بەشێگە لە گاواسن، ک کوریە دەێدە قەێ تیردار.{ فەرهەنگی باشوور، ل، 495}  

3 – بەشێکە لە ئامرازی جووتی جاران. { مەردۆخ، ب 2، ل، 120} 

شمشێرە کێوان/şimşêrey kêwan: نتـ:[ هـ] تیشەبەرد، تاش. 

.

.

.

.