کۆتک ¹ /kotik: ن:[ کەرەستە][ کباک، بار، باد، ]

1 – تەپسی، تەپشی( ڕۆژ)، کاسە، کەمۆڵە، کۆجیلە( ڕۆژ) : قاپێکی گەورە و قووڵە، لە دار دروستدەکرێت، بۆ ماست و دۆ تێکردن بەکاردێت.{ خاڵ، ل، 363}،{ گیو، ل، 776}،{ هاوڕی جەلال}

:: کۆتکەی ئاش : کەپوولە.{ گیو، ل، 776}.

2 – ربە : کاسەی دارینی زل، کە چوار کیلۆ و نیو گەنم دەگرێت.{ هەژار، ل، 624}

3 – [ هلـ] شکەوک( هەرکی). 

:: کۆتکەشەکر.

کۆتکە/kotike: ن:[ کەرەستە][ ڕۆژ] تەپشییەکی گەورەت قووڵی دەم واڵە. 

کۆتک و چەکوچ/kotik û çekuç: نتـ:[ کەرەستە][ باڵەکا] جەکوج و شکەوک( هەرکی)، قەشکێن و کۆتەک( هلـ). 

کۆتک و چەکوچی شەکر شکاندن/kotik û çekuçî şekir şikandin: نتـ:[ کەرەستە][ باڵەکا] 

قەشکێن و کۆتک/kotik: نتـ:[ کەرەستە] کۆتک و چەکوچ. 

.

.

_______________________

کۆتک ² /kotik: ن:[ توێ] ئه‌ژنۆ  _ ئه‌ژنۆ چمچ( هـ) _ هه‌ژنۆ، چۆک، وژینگ، ووژه‌نگ، زه‌نگۆڵ، ڕه‌زانوو، رزانوو، زرانوو( هـ)، ژه‌نوو( شووا) : پێشەی زرانی.[ ئینگـ : Knee].  

.

.

_____________________

کۆتک ³ /Kotik: ن:[ جێۆ] باردیز : ناوی گوندێکە لە ناوچەی باردێزی پارێزگاری ئەرزرۆمی باكوردی کوردستان. 

.

.

____________________

نیوکۆتک/nîw Kotik: ئانتـ:[ نیو+ کۆتک][ ئینگـ : half bushel]

داس و کۆتک/das û kotik: ن:[ کەرەستە]

.

.

کۆتک/Kotik: ن: سووختە، سییارن، سیدار، سیلدار، شاگرد، قوتابی.

.

.

.

.